Ebooks: een uitdaging voor Bibliotheken

Sharing is caring!

Elke maand scan ik @Dymphie‘s post over ‘Bibliotheken en het Digitale leven’. Een mooie samenvatting van alles wat de bibliothecaris interesseert zeg maar.

In de editie van december vond ik een verwijzing naar een blogpost over Ebooks en bibliotheken. Charles Hamaker maakt zich druk over problemen rond Ebooks en bibliotheken. Een van de problemen is het gebrek aan controle wat bibliotheken hebben als ze Ebooks gaan uitlenen: ze zijn geen eigenaar. De leverancier bepaalt (met DRM) wat is toegestaan.

Een situatie waar bibliotheken aan moeten wennen bij deze verschuiving van fysiek naar digitaal. Licenties en heldere afspraken worden daarom belangrijker dan ooit. Charles adviseert om in dit kader niet de fout te maken om digitale content als Ebooks te behandelen als fysieke boeken: ‘they are not‘.

Een voorbeeld is de beschikbaarheid. Fysiek materiaal blijft op de plank staan, binnen de eigen organisatie. De beschikbaarheid is daarmee wel gegarandeerd. Maar hoe gaat dat met digitale content als een Ebook?

Een ander lastig punt vind ik het offline lezen. Een terechte wens van onze klanten. Maar met al die verschillende devices, platformen en standaarden is dat voor een bibliotheek een extra uitdaging.

 

3 reacties

  1. op het gevaar af voor gek of naief en kort door de bocht te worden versleten 😉 Ik denk dat de uitdaging vooral ligt bij de uitgevers, om verder te kijken dan hun commerciele neus lang is. Al die formats etc. Uitgevers proberen op een oud businessmodel nog steeds grof geld te verdienen, geen gemak te bieden voor klanten, vrijheid van informatiegaring te ondergraven en de grootste kweekvijver van potentiele afnemers van schrijversproducten buiten spel te zetten, nl de bibliotheken. Als die hobbel nou eerst genomen wordt dan denk ik dat de bibliotheken wel manieren vinden voor al die apparaten, platformen en standaarden.

  2. citaat;
    ‘Charles adviseert om in dit kader niet de fout te maken om digitale content als Ebooks te behandelen als fysieke boeken: ‘they are not‘. (Hamaker)
    daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in maar er lijkt nu ook een beweging te ontstaan naar ‘streaming e books lenen’. Het komt bij mij over als (de zoveelste) krampachtige poging om binnen de bibliotheekwereld uitleen en e-books met elkaar te combineren.
    Tablet en PC vind ik nl echt geen alternatief voor de e-reader, het is een wezenlijk andere techniek!

  3. nou, daar ben ik het wel met Erna over eens dat de uitdaging vooral bij de uitgevers ligt. Waar de bibliotheken aan de lat voor staan, lijkt mij en ik ben niet helemaal op de hoogte van het huidige inkooporganisatie van openbare bibliotheken, is ervoor te zorgen dat uitgevers dit ook goed gaan oppakken. Als bibliotheken ben je voor uitgevers naast afzetgebied ook een profileringskanaal voor zowel bekende als minder bekende content. En van die kracht / macht daar zouden bibliotheken meer gebruik van moeten maken: als een uitgever niet snel genoeg een gebruikersvriendelijk, voor alle devices beschikbaar en betaalbaar eBook aflevert, dan wordt er van die uitgever maar geen eBook voorlopig afgenomen. En dat betekent dat een heel groot potentieel van lezers niet op de hoogte is van het bestaan van het (e)Book en dat is niet prettig voor een brede afzet. En kan er met Europees aanbesteden niet meer worden bereikt? Buitenlandse uitgevers die wel de mogelijkheden van het breed afzetten van eBooks zien? De uitdaging voor bibliotheken ligt er dan in om anders te gaan inkopen: globaler, selectiever en met randvoorwaarden die beter passen bij de wensen van de moderne lezer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *