Hello everyone ... Have a nice day!

Trendanalyse Openbare bibliotheken

HomeInnovatieTrendanalyse Openbare bibliotheken


Bron: http://www.bnbibliotheek.nl/weblog/2012/09/17/i-book-trends
De bibliotheek staat, net als veel andere organisaties, midden in een complex veld van veranderingen. Er wordt op bijna alle voor de bibliotheek belangrijke terreinen gesproken van een overgang van 1.0, via 2.0 naar 3.0. Of dit goede benamingen zijn daar willen we het een andere keer over hebben. In het algemeen bedoelt men de overgang naar een nieuwe wereld, andere percepties en gedragingen van burgers en klanten, nieuwe vormen van informatieverwerking- en deling, anders werken, leren, communiceren en samenleven. Essentieel voor het begrip van die nieuwe organisaties is dat zij alleen door de buitenwereld te spiegelen hun toegevoegde waarde kunnen ontdekken.

Tot zover niets nieuws. De vraag is alleen of de bibliotheken genoeg tijd hebben om hun heruitvinding gestalte te geven. Volgens David Lankes, die we gerust een bibliotheekgoeroe mogen noemen, zit verandering en innovatie in het DNA van het bibliotheekwezen. Hij plaatst dit wel in de context van de ontwikkeling van alle -niet alleen de openbare- bibliotheken.

Verschillende projecten in het BNB programma houden zich bezig met het inventariseren en vertalen van trends, het bedenken en experimenteren met nieuwe producten en vormen. Van de expertteams in het educatieve laboratorium tot medewerker 3.0 en de (informatieve) bibliotheek van de 21e eeuw. De kennis en ervaring die in deze projecten wordt opgedaan willen we op zoveel mogelijk manieren ontsluiten en ja, we willen ook graag discussie.

Een van de onderdelen van die ontsluiting is een I-book reeks. Beschrijvingen, maar ook directe links naar boeken en filmpjes. Deel I stellen we nu beschikbaar. In dit deel is de omgeving van de bibliotheek in kaart gebracht op basis van DEPEST- analyse (Demografische, Economische, Politieke, Environmental (Milieu), Sociale en Technische omgevingsfactoren. Toegevoegd zijn twee hoofdstukken over trends in bibliotheken en trends in boeken en uitgeven. Het I-book is geschreven door Trudy Raymakers en omgezet in een I-book door Jeroen van Beijnen. Een stimulerende en meelezende rol werd vervuld door de projectgroep bibliotheek van de 21e eeuw: Saskia Dellevoet, Marjan Middelkoop, Stephan Kienhuis, Jan van Avezaath, Jan de Waal, Denise van de Pas en Jeroen van Beijnen.

De vervolgdelen zijn en worden in coproductie gemaakt en gaan in ieder geval over de kennis-en informatiefunctie, educatie, het nieuwe werken en consumententrends.

Algemene Trendanalyse Bibliotheken

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>