Hello everyone ... Have a nice day!

Bibliotheek van de toekomst: Bieb30. (Ronald van den Hoff)

HomeBibliotheekBibliotheek van de toekomst: Bieb30. (Ronald van den Hoff)

We leven in een overgangsperiode waarbij het industriële tijdperk wordt ingewisseld voor dat van de informatie maatschappij. Grotere organisaties worden kleiner en worden gedwongen afscheid te nemen van de traditionele waardeketen. Dat geldt zeker voor de overheid. Bezuinigingen houden de komende jaren aan en we moeten nog een aantal zeepbellen oplossen met elkaar, van de vastgelopen huizenmarkt en de arbeidsmarkt tot (gemeentelijke) grondposities, de zorg en ons pensioen. Dat vereist nadenken over een andere invulling van ons bestuurlijke bestel en het voorzieningen niveau in Nederland. Zeker zolang we niet bereid zijn om hier fundamentele keuzes in te maken blijven we bewegen op het ons bekende speelveld.

Fundamentele keuzes zijn bijvoorbeeld: 

-doen we de JSF. wel of niet ? Scheelt zomaar 5 miljard.

-stoppen we met ontwikkelingsgelden/ontwikkelingssamenwerking? Die gelden stromen via allerlei constructies feitelijk grotendeels terug naar het NL bedrijfsleven en komen bijna nooit rechtsreeks ten goede aan de lokale bevolking. Scheelt 4 miljard. Let op: dit is dus iets anders dan ‘noodhulp’ verlenen!

- Schaffen we eenzijdig een aantal van de 3000 geldkostende bestuurlijke organisaties af (Quango’s), zoals de Waterschappen, de Provincies of de Buma/Stemra’s van deze wereld? Scheelt op een herverdelingsbedrag van jaarlijks ca. 130 miljard zomaar 30 miljard PER JAAR aan beheerskosten…

 

Op dit klassieke en volstrekt vastgelopen speelveld zullen we de komende jaren genoegen moeten nemen met veel minder geld vanuit de overheid voor bijvoorbeeld bibliotheken.

Een stijgende stroom mensen begrijpt dat het ‘werken voor een baas’ lang niet meer die vanzelfsprekende zekerheid van vroeger betekent. Die beginnen dus voor zichzelf. We noemen ze Zelfstandigen zonder Personeel -maar binnen ons bedrijf noemen we ze liever Zelfstandige Professionals.

De waardecreatie, in wat ik de Society30 heb genoemd (Van den Hoff, Society30, 2011), ontstaat door de mobiliteit van mensen, kennis en energie. Mensen, die vanuit hun sociale netwerkstructuren eenzelfde doel nastreven. Kennis die gedeeld wordt, waardoor er nieuwe kennis en dus nieuwe waarde ontstaat. En dat doen ze binnen open en platte organisatiestructuren: netwerkorganisaties die in balans zijn met hun omgeving en daardoor duurzaam opereren.

“Next generation companies see the world of work differently: there is a global economy consisting of suppliers and buyers of talent. There are new ways to get work done, which eliminate the dependency on office buildings, commuting, and set work hours day in and day out”. Maynard Webb, Change This 103.03

Nieuwe sociale software maakt dat allemaal mogelijk. Individuen profileren en organiseren zichzelf op het internet en maken zo contact met gelijkgestemden. Deze groepen kunnen samenwerken, organisch groeien, en ook fuseren. Computers en hun software zijn een dienst aan het worden. Vele diensten zijn gratis en content, zoals boeken, is vrijelijk beschikbaar. Wederkerigheid, dus het iets doen met en voor elkaar zonder een rechtsreeks geldelijke beloning is erg belangrijk. Toegang wordt hiermee belangrijker dan bezit, en dat wordt illustratief voor de samenleving als geheel.

De nieuwe werkers van vandaag en morgen en de meer klassieke werknemers van gisteren en vandaag, zijn op elkaar aangewezen. Het sociale virtuele netwerk dient daarbij als het mobiele cement van de nieuwe waardecreatie. Want ZP’s willen nog wel met elkaar en met u werken, maar niet meer in een vast dienstverband. Zij werken tegelijkertijd in verschillende teams voor verschillende opdrachtgevers. Daarbij brengen zij het ene moment kennis in als expert; op het andere moment delen zij ervaringen in de rol van klant. Deze waardenetwerken, dus de ook de virtuele plaats waar het oude en het nieuwe weer gaan samenwerken, kenmerken zich door een heldere communicatie en direct samen ‘zaken doen, ontwerpen, maken en beoordelen’. Dat noemen we The Mesh, niet zomaar een netwerk maar HET Netwerk ( Olma, The Serendipity Machine 2012). Grotere mega-steden (40 miljoen+ inwoners) overstijgen de natie en gaan mondiaal met elkaar samenwerken. Misschien wel met een eigen valuta en alternatieve waardesystemen. Kleinere steden gaan nog intensiever samenwerken en diensten delen. Met behoudt van eigen identiteit. Op verschillende fysieke plaatsen integreren wonen/werken/uitgaan/daten en meer. Dat noemen we 3rd Spaces, fysieke plekken met een ‘virtuele deken’ (http://s2m.to/utrechtcs ), die mensen op een fysieke locatie real-time met elkaar verbindt (Pine & Korn, Infinite Possibility, 2011).

De bibliotheek van de toekomst staat dus vast nog wel ergens als 3rd Space. Maar de dienstverlening is ook zichtbaar op andere fysieke locaties, zoals op scholen of gemeentehuizen. Misschien zijn die locaties wel versmolten en zijn het ‘open’ gebouwen waar ook ZP’ers  op een Seats2meet.com achtige manier werken. Met de scholieren, ambtenaren en de bibliotheek medewerkers erbij. Waar we bijles, huiswerkles, projecten, buurtvergaderingen en andere bijeenkomsten faciliteren. Deels tegen sociaal kapitaal, deels tegen platte euro’s. Of onder leiding van de daartoe geëquipeerde bieb medewerker het gemeentearchief beheren. Schoolprojecten en docenten kunnen ondersteund worden door vanuit de bibliotheek de relevante boeken en informatie aan te reiken op het moment dat een groep leerlingen met zo’n project aan de slag gaat. Sterker nog, de bieb medewerker kan zulke projecten zelf of met de collegae bedenken en deze producten gewoon commercieel vermarkten onder de scholen. In je lokale bieb kun je via ‘printing on demand’ natuurlijk ook even dat boekje dat je bestelde via Amazon.com fysiek afhalen.

Onze Stichting Society30 geeft ook boeken uit en via Amazom.com, met hun ‘printing on demand service’, worden de boeken afgedrukt in een oplage van 1 en dan opgestuurd vanuit de UK naar NL. Maar dat printen zou natuurlijk ook bij mijn lokale ‘bieb’ tegen een vergoeding kunnen gebeuren. http://tinyurl.com/cl6t8tu

Ook zie ik een mooie rol in het opzetten van een (sociale) virtuele ruilmarkt voor 2de hands (management)boeken, die op de fysieke bieb locaties kunnen worden afgehaald. De Bieb als buurthuis, kenniscafé of  Fablab. Als DE kennisdelingsplek en ontmoetingsplek van de stad.

Maar er zijn kapers op de kust. Scholen, theaters en co-werklocaties willen en kunnen die leidende rol ook nemen. En nemen die momenteel al. In ons S2M netwerk hebben ziekenhuizen zoals het UMC Nijmegen (http://tinyurl.com/d74cx8h0) en theaters, zoals de Rotterdamse Schouwburg (http://tinyurl.com/ayaw4th ) en vanaf 2 april 2013 het Parktheater in Eindhoven hun plekje al opgeëist. Evenals meer dan 60 andere locaties, die zich via de website www.myowns2m.com nadrukkelijk manifesteren en daarmee hun eigen toekomst verzekeren. Nu niet snel meedoen is geen optie meer.

Relevante websites:

www.seats2meet.com

www.myowns2m.com

www.theserendipitymachine.com

www.society30.com

Kom je (weer) naar de bijeenkomst Hoe zie jij de medewerker van de toekomst? Op 21 maart blikken we graag met je terug en vooruit. Wederom bij Piet Hein Eek in Eindhoven.

Die middag staat in ieder geval Ronald van den Hoff- schrijver van het boek ‘Society 3.0′ en oprichter van onder andere Seats2Meet Utrecht – op het programma. Ook delen we het proces en de resultaten/verhalen van het dan afgeronde project Medewerker 3.0.. Verder zijn we erg benieuwd naar wat jij graag op het programma zou zien! Welke eerdere sessies zou je een ander aanraden/graag opnieuw op de agenda zien en van welke nieuwe sessies/onderwerpen word jij blij? We horen het graag! 
Noteer je de datum alvast in je agenda? Als het programma rond is, hoor je het meteen en vanaf dan kun je je inschrijven. Ik hoop je op 21 maart (weer) te ontmoeten. http://www.bnbibliotheek.nl/agenda/hoe-zie-jij-de-medewerker-van-de-toekomst-terug-en-vooruitblik

Bron foto: http://events.iacconline.org/assets/NL2011Seats2Meet2.jpg 

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

4 thoughts on “Bibliotheek van de toekomst: Bieb30. (Ronald van den Hoff)

 1. Artikel met veel zaken om over na te denken. Ben het helemaal eens met de opmerking dat er snel gehandeld moet worden door bibliotheek, maar daar zit ook mijn angst, die snelheid zie ik niet komen. En dat is dan de dood in de pot voor veel bibliotheken. Verder denk ik dat een fors deel van de arbeid voorlopig nog in loondienst zal worden uitgevoerd en dat het beeld dat hier geschetst wordt geldt voor hoogopgeleide relatief jonge en ondernemend ingestelde mensen. Voordat een hele maatschappij deze omslag gemaakt heeft zijn we weer lange tijd verder. Maar de beweging is duidelijk en dat vraagt mijns inziens om hoogopgeleide dynamisch denkende informatiemedewerkers, op welke locatie ze dan ook hun werk uitvoeren. Mensen die zich ook weten te verbinden met de groepen waar ze mee en voor werken.

  • Dank voor je reactie Monique. Het bedreigende voor mij is dat we echt ons niet langer kunnen permitteren om te denken dat voordat die verandering er is, we ‘een lange tijd verder zijn’. Deze beweging is begin negentiger jaren al begonnen en we zitten er midden. Dat ‘loondienstmodel’ kan, afhankelijk van de ‘overheids’ beslissingen op lokaal en nationaal niveau voor velen van jullie volgend jaar al zijn afgelopen. 40% van de beroepsbevolking in de VS werkt al in een los dienstverband. Die beweging zie je hier ook. En als we uit de crisis komen, zijn alle verdwenen banen ook echt weg en komen, mede gezien de technologische ontwikkelingen, nooit meer terug.

   De urgentie tot bewegen, nu nog vanuit de eigen kracht, is echt veel hoger dan je aanneemt. Het gevaar zit ‘m erin dat wanneer je niets doet, er vervolgens ‘over jou’ wordt beslist en dat is niet leuk, zeker gezien de maatregelen die dit kabinet t.a.v. de WW aan het nemen is.

   Nog een laatste iets: de toekomst is niet alleen weggelegd voor ‘hoogopgeleide relatief jonge en ondernemend ingestelde mensen’. Na een basis opleiding leren we ons hele leven lang om onszelf te innoveren, iedereen en continue. Jong? Bij Seats2meet.com zie je juist mensen van iedere leeftijdsgroep, opvallend! Ondernemend? Dat wel, niet iedereen hoeft ‘ondernemer’ te worden, maar wel ‘ondernemend’, dus een eigen verantwoordelijkheid nemende, waar het de eigen toekomst betreft…

   • Neemt niet weg, dat ‘hoogopgeleide relatief jonge en ondernemend ingestelde mensen’ in potentie betere kansen hebben om zich in een continu veranderende omgeving te bewegen dan ‘ondernemende’ en ‘eigenverantwoordelijke’ mensen die misschien wel willen, maar nog een omslag moeten maken.

    Ronald Bastiaans.
    (Informatie Professional // Oud-Molblog-collega)

 2. Pingback: Bibliotheek van de toekomst: Bieb30 – Ronald van den Hoff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>